Novoapostolska cerkev v Sloveniji

Sveto zapečatenje

Z zakramentom svetega zapečatenja se dar Svetega Duha prenese na verujočega - Božji Duh se trajno naseli v človeka, Bog sam pa oblikuje njegovo nrav.

Z zapečatenjem se dovrši preporod iz vode in Duha, ki ga Bog začne vršiti pri krstu z vodo. Verujoči postane božji otrok in dedič obljubljene blažene prihodnosti, poklican je, da se pridruži nevesti Gospodovi in postane prvenec v bodočem Kristusovem kraljestvu.

S krstom osnovani tesni odnos človeka do Boga ob svetem zapečatenju preide v novo dimenzijo.

Po pričevanju Svetega pisma je sveto zapečatenje vezano na službo apostola in se podeljuje s polaganjem rok in molitvijo apostola tako pri otrocih kot pri odraslih.

Zakramente lahko prejme vsakdo ne glede na starost, poreklo ali spol.