Novoapostolska cerkev v Sloveniji

Sveto obhajilo

Sveto obhajilo je praznik veselja in zahvale. Pri njem gre za obhajanje spomina, saj se najprej spominjamo Kristusove enkrat doprinešene in večno veljavne smrti na križu.

Pri svetem obhajilu gre tudi za izpoved vere - izpoved, da verujemo v Kristusovo smrt, vstajenje in ponovni prihod.

Pri svetem obhajilu gre v trojnem oziru tudi za obhajanje skupnosti - skupnosti Jezusa Kristusa z apostoli, njegove skupnosti z vsemi verujočimi in skupnosti vseh, ki so pristni pri bogoslužju.

Sveto obhajilo duši omogoča, da ohrani večno življenje in ji daje gotovost, da bo ostala v živi skupnosti z Odrešenikom Jezusom Kristusom (Janez 6, 51-58). Jezusovo „telo in kri“ se danes izročata ljudem kot kruh in vino v obliki hostije.

Kruh in vino se skozi samo dejanje posvetitve (konsekracijo) in besede posvečenja v osnovi ne spremenita. Dodana pa jima je substanca Jezusovega telesa in krvi (konsubstanciacija).

V svetem obhajilu kruh in vino poosebljata človeško naravo, telo in kri pa božansko naravo Jezusa Kristusa.

Kruh in vino nista metafori ali simbola za Jezusovo telo in kri; telo in kri sta dejansko prisotna, hostija postane realno Kristusovo telo (realna prezenca).
Tudi Jezusova daritev je v svetem obhajilu navzoča.

Z zaužitjem hostije v veri človek vase sprejme Kristusovo nrav in prejme novo moč, s katero premaguje vse, kar bi bilo lahko v oviro večnemu zveličanju duše (prim. Razodetje 12, 11).