Novoapostolska cerkev v Sloveniji

Sveti krst z vodo

Zakrament svetega krsta z vodo je prvo in osnovno milostno sporočilo troedinega Boga človeku, ki veruje v Jezusa Kristusa. S krstom krščenec postane deležen zasluženja, ki ga je Jezus s svojo daritvijo na križu doprinesel za ljudi.

Izvirni greh se pri krstu izbriše, krščencu pa je omogočen prvi tesnejši odnos z Bogom - postane kristjan. Tako postane član cerkvenega občestva, torej član skupnosti tistih, ki verujejo v Jezusa Kristusa in ga priznavajo za Gospoda. Krščenec obljubi, da se bo izogibal grehu in svoje življenje uravnaval tako, da bo posnemal Kristusa.

Krst z vodo predstavlja prvi korak k obnovitvi človeka skozi delovanje Svetega Duha. S krstom Bog krščencu odpre pot do zveličanja v Kristusu in na koncu do popolnega odrešenja. Sveti krst z vodo in sveto zapečatenje skupaj pripeljeta človeka do preporoda iz vode in Duha.

Zakrament svetega krsta z vodo lahko prejmejo tudi otroci. V tem primeru starši oznanijo svojo vero v Jezusa Kristusa in obljubijo, da bodo krščenca vzgajali skladno z evangelijem.

Ker je sveti krst z vodo zaupan celotni Cerkvi, ga priznavajo tudi druge Cerkve, kar pomeni, da je v imenu troedinega Boga izpeljani krst z vodo veljaven tudi v Cerkvah drugih veroizpovedi.