Novoapostolska cerkev v Sloveniji

Zakramenti

Zakramenti so temeljna sporočila milosti, ki nam jih pošilja Bog. To so sveti obredi, ki so izvršeni na človeku, da lahko doseže zveličanje, je sprejet v življenjsko skupnost z Bogom in v njej tudi ostane. Prejetje treh zakramentov človeku daje možnost, da bo ob ponovnem Kristusovem prihodu združen z Gospodom.

Zveličanje, ki se skriva v zakramentih, temelji na Jezusovem učlovečenju, smrti (daritvi) na križu in vstajenju, pa tudi v tem, da je bil Sveti Duh poslan med nas in med nami deluje.

Predpogoj, da zakrament lahko razvije svoj zveličavni učinek, je vera.

V zakramentu so prisotne štiri med seboj soodvisne dimenzije:

  • znak (signum / material): kretnja (ritus) ali vidni element
  • vsebina (res / forma): prisotnost elementa zveličanja
  • podeljevalec zakramenta (pooblaščeni duhovni služabnik)
  • vera (tistega, ki zakrament sprejema), ki omogoča, da zakrament lahko doprinese k zveličanju

V Svetem pismu med drugim piše: „Trije namreč pričujejo: Duh in voda in kri. In to troje je zedinjeno“ (1 Janez 5, 7.8). V tem zaporedju Novoapostolska Cerkev pozna tri od Jezusa postavljene zakramente: