Novoapostolska cerkev v Sloveniji

Vizija in poslanstvo

Izjava „Poslanstvo in vizija Novoapostolske Cerkve“ opisuje življenje pod okriljem Cerkve v praksi: Kakšna naj bo Novoapostolska Cerkev? Kako si predstavlja svoj cilj? Kateremu namenu sledi?

Vizija Novoapostolske Cerkve

  • To je Cerkev, v kateri se ljudje dobro počutijo in izpolnjeni s Svetim Duhom in ljubeznijo do Boga svoje življenje usmerjajo po Kristusovem Evangeliju in se tako pripravljajo na njegov ponovni prihod in večno življenje.

Poslanstvo Novoapostolske Cerkve

  • Iti do vseh ljudi z namenom, da bi jih učili o Jezusovem Evangeliju in jih krstili z vodo in Svetim Duhom.
  • Negovati dušnopastirsko skrb in prisrčno skupnost, v kateri vsak lahko doživi božjo ljubezen in veselje v tem, da služi Jezusu in soljudem.