Novoapostolska cerkev v Sloveniji

Samopodoba

Jezus je postavil pot do zveličanja v našem času:

Novoapostolsko Cerkev preko živih apostolov vodi Jezus Kristus. Njen nauk temelji na Svetem pismu.

  • Apostolska služba je služba, ki ji je Jezus Kristus dal pooblastilo za posredovanje in pomoč na poti do zveličanja.
  • Ljudje, ki pripadajo Kristusovi Cerkvi, so od Boga izbrani za večno skupnost z njim, torej z Bogom Očetom, Sinom in Svetim Duhom. Osrednja točka cerkvenega življenja je bogoslužje. Pod okriljem Cerkve preko apostolov Jezus Kristus pripravlja svojo nevesto na svoj skorajšnji ponovni prihod in svatbo v nebesih. (Katehizem 6.1)
  • Novoapostolska Cerkev pozna tri zakramente: sveti krst z vodo, sveto zapečatenje (podelitev daru Svetega Duha) in sveto obhajilo.
  • Zakrament svetega zapečatenja in svetega obhajila, kakor tudi odpuščanje grehov so vezani na službo apostola.
  • Jezus Kristus, o katerem pričuje Sveto pismo, predstavlja središče verskega življenja novoapostolskih kristjanov. Dejavno je prisoten v svoji Cerkvi in bo ponovno prišel. Cilj vere novoapostolskega kristjana je biti združen s Kristusom ob njegovem ponovnem prohodu.

 

stop-infections.net