Novoapostolska cerkev v Sloveniji

Izpoved vere

Povzetek novoapostolske veroizpovedi podaja 10 verskih členov, ki izpovedujejo vero v Boga, v njegovega Sina, v Svetega Duha in v delovanje apostolov v današnjem času, govorijo o nujnosti zakramentov in Jezusovem ponovnem prihodu in o odnosu novoapostolskega kristjana do oblasti.

10 verskih členov novoapostolske veroizpovedi se glasi:

 • 1. verski člen:
  Verujem v Boga, Očeta, Vsemogočnega, Stvarnika nebes in zemlje,
 • 2. verski člen:
  Verujem v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega,, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz device Marije, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl, bil v grob položen, ki je odšel v kraljestvo mrtvih, tretji dan je od mrtvih vstal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga, Očeta vsemogočnega, od koder bo ponovno prišel.
 • 3. verski člen:
  Verujem v Svetega Duha, v eno, sveto, vesoljno in apostolsko Cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, vstajenje mrtvih in večno življenje.
 • 4. verski člen:
  Verujem, da Gopod Jezus vlada svoji Cerkvi in je v ta namen poslal svoje apostole in jih še vedno pošilja vse do svojega ponovnega prihoda z nalogo, da učijo, v njegovem imenu odpuščajo grehe in krščujejo z vodo in Svetim Duhom.
 • 5. verski člen:
  Verujem, da tiste, ki so od Boga izbrani za izvajanje duhovniških služb, v te službe lahko postavijo le apostoli in da iz apostolata izhajajo polnomočje, blagoslov in posvetitev za njihovo služenje.
 • 6. verski člen:
  Verujem, da je sveti krst z vodo prvi korak v prenovitev človeka preko Svetega Duha in da je s tem obredom krščenec sprejet v skupnost tistih, ki verujejo v Jezusa Kristusa in ga priznavajo za Gospoda.
 • 7. verski člen:
  Verujem, da je sveto obhajilo v spomin na enkrat donešeno in večno veljavno žrtev Jezusa Kristusa in na njegovo grenko trpljenje in smrt postavil sam Gospod. Vredno zaužitje svetega obhajila nam omogoča živeti v skupnosti z Jezusom Kristusom, našim Gospodom. Obhajilo se obhaja z nekvašenim kruhom in vinom; oboje lahko posveti in podeli le s strani apostola pooblaščeni duhovni služabnik.
 • 8. verski člen:
  Verujem, da morajo krščeni z vodo preko apostola prejeti dar Svetega Duha, da bi lahko postali božji otroci in izpolnili pogoje za prištevanje med prvence.
 • 9. verski člen:
  Verujem, da bo Gospod Jezus tako gotovo ponovno prišel, kot je odšel v nebesa, da bo prvence izmed živih in mrtvih, ki so pričakovali njegov prihod in se nanj pripravljali, vzel k sebi, da se bo po svatbi v nebesih z njimi vrnil na zemljo, vzpostavil svoje kraljestvo miru in bodo z njim vladali kot kraljevi duhovniki. Ko bo kraljestvo miru postavljeno, bo prišla poslednja sodba. Potem bo Bog ustvaril novo nebo in novo zemljo in ostal s svojim ljudstvom.
 • 10. verski člen:
  Verujem, da sem zavezan k upoštevanju posvetne oblasti, v kolikor to ni v nasprotju z božjimi zakoni.

 

anxietytreatmethods.com/ativan