Novoapostolska cerkev v Sloveniji

Vera

Novoapostolski kristjani verujejo v troedinega Boga, ki želi pomagati vsem ljudem, in si prizadevajo, da bi Jezusa potavili v središče svojega življenja. Cilj vere je, da bi bili s Kristusom zedinjeni ob njegovem ponovnem prihodu, ki ga je obljubil. Pomembni vsebini žive vere sta tudi misijonsko delovanje in dejavna ljubezen do bližnjega.